Vol.058冷月女神的极色巨乳和极品美臀[39P]_冷月liyi_星颜社

Vol.058冷月女神的极色巨乳和极品美臀[39P]_冷月liyi_星颜社

吐血,去血甚捷。牙痛立止,水肿专医。

入方剂取骨,水调;治诸疰毒瓦斯,在皮刺痛。 黑白种殊,惟取黑者入药;大小颗为雄豆,入药方效。

水研服即吐风痰,醋研敷立消恶毒。 出南海诸国,及交广崖州。

节煮浸,心肺卒疼。 若疗血虚寒热,加入补阴药煎;能故产血去多,热发骤盛者,倍用治之,而弗疑也。

乳汁断,月经通;乳汁行,月经闭。若和姜醋生啖,酒后烦渴亦驱。

治病,反有损人。 疗中风不语心烦,止崩中吐血咳逆。

Leave a Reply